Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland
N. Vreugdenhil
Naaldwijkseweg 30a
2691 RH ’s-Gravenzande                              NIEUWSBRIEF
Tel. 06 – 22.61.60.34

Geachte geloofsgenoten,                                                                              April 2022

Waren we in de veronderstelling dat we Corona geleidelijk achter ons konden laten, steekt
een mildere variant toch weer overal de kop op. Met als gevolg wederom grote aantallen besmettingen, quarantaines en ziekenhuisopnames.
Maar dat is van een heel andere orde dan wat zich afspeelt in Oekraïne. Wie had gedacht dat zulke verschrikkingen in de huidige tijd nog plaats zouden vinden in Europa?
Gelukkig zijn er talloze vrijwilligers druk met inzamelen van geld, kleding, speelgoed, medische artikelen, fietsen, etc. om waar mogelijk de in ons land aangekomen vluchtelingen te helpen. Ook de kerken laten zich van hun beste kant zien. Onderdak, leefgeld, verzekering, werk, kinderen naar school, de taalbarrière, er ligt een grote taak voor de overheid en ons allen.

Houtrustkerk Den Haag

Tijdens de Ontmoetingsdag van de VVP Z-H op 22 augustus 2021 hebben de predikant van de Houtrustkerk ds. Karl van Klaveren en ondergetekende een vervolgafspraak gemaakt. Deze heeft plaats gevonden op een terras in Den Haag en het onderwerp van gesprek was een toenadering / mogelijke samenwerking met de Uniekerk. De Houtrustkerk is een krimpende vrijzinnige gemeente met nog 60 overwegend oudere gemeenteleden. Vervolgens hebben we  in het Uniecentrum met afvaardigingen van de Houtrustkerk en de Uniekerk hier verder over gesproken. Op woensdag 24 maart zijn de onderhandelingen vervolgd op een bijeenkomst van het Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland in de Oude Kerk te Naaldwijk met wederom een afvaardiging van de Houtrustkerk er bij. Te denken valt aan gezamenlijke Streekavonden, Streekdiensten, Kanselruil, een eigen bijdrage in het kerkblad De Vrije Ruimte etc. Het SVW staat positief tegenover de toenadering / samenwerking maar heeft wel uitgesproken dat niet verwacht mag worden dat de “Westlandse familie” massaal naar de Houtrustkerk zal gaan. Voor dit jaar zijn de leden van de Houtrustkerk alvast uitgenodigd voor de reeds geplande activiteiten van het SVW. Het zal een gewenningsproces zijn maar wij heten de gasten van de Houtrustkerk van harte welkom!

ACTIVITEITEN

Sommige activiteiten zullen pas later in het jaar plaats vinden maar we merken dat de diverse agenda’s al weer aardig vol beginnen te lopen. Noteert u alvast e.e.a. !

Regioavond Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland, Houtrustkerk Den Haag en VVP Zuid – Holland op 28 april 2022

ALLE 7 GOED!

Op donderdagavond 28 april spelen verhalenverteller / talkshowhost Kees Posthumus en accordeonist / sidekick Dirk Overbeek ‘Alle 7 goed’ in de Uniekerk, Langestraat 181 te ’s-Gravenzande. ‘Alle 7 goed!’ is een actuele, muzikale voorstelling over de zeven werken van barmhartigheid. Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. En veel mensen doen ze ook, gelukkig. Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. In een talkshow komen verschillende deskundigen aan het woord over barmhartigheid en hoe je dat moet doen. Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen wordt even enthousiast bij het voorstel de vreemdeling te herbergen. Anders was ons asielbeleid wel humaner. Wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening houden met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht ? Informatie: www.zingenindekerk.nl De Kerkzaal gaat om 19.30 uur open, de aanvang van de voorstelling is om 20.00 uur. Aanschaf van tickets is niet nodig, de entree is vrij. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage in de kosten te leveren.

Op 15 mei 2022 zal de ALV van VVP Z-H plaats vinden in de Houtrustkerk te Den Haag.
Het programma zal er als volgt uitzien:
10.00 uur: Ontvangst met koffie
10.30 uur: Kerkdienst met ds. Karl van Klaveren en ds. Martine Wassenaar
11.45 uur: ALV Inhoudelijk gedeelte
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Annemarie van der Wilt: “Zin in kleur” Een lezing met beelden over Ikonen
15.00 uur: Hapje en drankje
15.30 uur: Afsluiting met collecte voor het Albert Schweitzer Fonds.
Op dinsdag 07 juni (na Pinksteren) zal er een Predikanten dag worden georganiseerd
in de Ontmoetingskerk te Pijnacker / Delfgauw. Ds. Carla Schoonenberg en ds. Martine Wassenaar organiseren deze dag.
De Provinciale Ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats op zondag 28 augustus.
VVP Lekkerkerk en omstreken gaat deze dag verzorgen.

 

VVP Landelijk
De Bestuursvergaderingen vinden inmiddels weer fysiek plaats.
De Landelijke Ontmoetingsdag zal dit jaar gesplitst worden in een dag voor
Noord en Oost Nederland en een dag voor West Nederland.
Dit mede om de reisafstanden voor de leden wat te bekorten.
Voor West Nederland zal deze dag plaats vinden op zaterdag 05 of zaterdag 12 november (afhankelijk van het programma) in de Oudshoornse kerk te Alphen aan den Rijn.
De voorbereidingen voor deze dag zijn gaande.
Zo u leest, ontbreekt het niet aan gezamenlijke activiteiten en wij hopen dan ook dat er ruim gebruik van zal worden gemaakt.
Website
De website van de VVP Z-H is te bezoeken op: www.vrijzinnigzuidholland.nl
Hartelijke groeten,
Nico Vreugdenhil
Secretaris VVP Z-H
Afgevaardigde Landelijke VVP