Colofon

Website
Vragen, opmerkingen, suggesties en copy voor deze website kunt u per email sturen naar: nicoriavreugd@kpnmail.nl

Het Provinciaal bestuur van de VVP-ZH tracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de rechten ten aanzien van de in deze website gebruikte bestanden te respecteren. Wij verzoeken u mogelijke problemen hieromtrent aan ons te melden.

Het Provinciaal bestuur van de VVP-ZH spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Het Provinciaal bestuur van de VVP-ZH is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: nicoriavreugd@kpnmail.nl
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084