Uitvaartformulier

FORMULIER

WWW.VRIJZINNIG.NET

VERKLARING VAN WENSEN M.B.T. BEGRAFENIS OF CREMATIE

Ik wil wel/niet begraven worden

Ik wil wel/niet gecremeerd worden

Ik wil begraven worden te …………………………………………………….

Ik wil begraven/gecremeerd worden vanuit de kerk/aula te………………..

Ik stel wel/geen prijs op een kerkdienst

Ik wil dat de afscheidsdienst/samenkomst/plechtigheid geleid wordt

door……………………………..of indien niet mogelijk door………………….

Wensen m.b.t. de schriftlezing………………………………………………….

Wensen m.b.t. te zingen liederen……………………………………………….

Wensen m.b.t. tot te spelen muziek……………………………………………

Eventuele andere wensen……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Naam……………………………………………………Adres…………………….

Postcode en woonplaats…………………………………………………………………………

Datum………………………………….Handtekening……………………………

Dit formulier bijvoorbeeld opbergen bij de waardepapieren,  en eventueel een kopie afgeven bij de kerkelijke gemeente of de geloofsgemeenschap, de administratie van het verpleeg- of ziekenhuis, de kinderen of de familieleden.

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: nicoriavreugd@kpnmail.nl
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084