Opheffing Vereniging Vrijzinnig Protestanten Lekkerkerk en omstreken

Marietje van Zoest al jaren actief in het vrijzinnige gedachtengoed

De landelijke beweging VVP is opgericht in 1913 als Vereniging Vrijzinnig Hervormden. Het is de belangrijkste stroming binnen de protestantse kerk in Nederland. Zij noemt zich een beweging voor eigentijds geloven. De VVP heeft, verspreid over Nederland ook provinciale en plaatselijke verenigingen.

Wat is vrijzinnigheid?
Op de website van de vereniging staat het als volgt omschreven: Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op (mede)menselijkheid.

Lekkerkerk
De afdeling Lekkerkerk en omstreken was jarenlang een “slapende” vereniging, totdat in de jaren ’80 de heer J. van Zwienen overleed en een grote som geld naliet aan het vrijzinnige gedachtengoed in Lekkerkerk. De vereniging werd nieuw leven ingeblazen en Marietje sloot zich al snel aan. Na verloop van tijd werd zij penningmeester. Door haar toedoen liep het ledental al snel op. Ook veel kerkleden uit Ammerstol sloten zich aan. Onze gemeente rondom de kerk van Ammerstol is lid van de afdeling Zuid-Holland.

De vereniging heeft in de loop der jaren veel activiteiten ontplooid, zoals de “zinzondagen” met muziek, cabaret, verhalenvertellers en optredens van koren. Ook Ammerstol heeft verschillende zinzondagen georganiseerd. Door gebrek aan opvolgers bleek het de laatste jaren niet meer mogelijk het bestuur voltallig te krijgen. Het besluit om de vereniging op te heffen kon niet uitblijven. Per 31 december jl. was dit een feit.

Het geld uit het Jan van Zwienenfonds heeft een mooie bestemming gekregen. Men heeft een mooi glaskunstwerk geschonken aan de Grote of Johanneskerk. Verder is er geld gereserveerd voor diverse fondsen en onderhoud van deze kerk. Een flink bedrag werd bestemd voor de vrijzinnige leerstoel van de universiteit in Utrecht.

Ook onze kerkelijke gemeente heeft veel te danken aan het fonds. Zo is al tijdens de restauratie van de fundering een bedrag ontvangen en ook voor de aanschaf van de beamer. En recent heeft de vereniging weer een mooi bedrag overgemaakt op de rekening van de kerkrentmeesters, dat bestemd zal worden voor onderhoud van onze kerk.

Natuurlijk vindt Marietje het heel erg dat de vereniging is opgeheven. “Het was mijn levenswerk, het gaat me zeer aan het hart. Ik heb vaak gedacht aan wat Ds. Hugenholtz ooit tegen me zei: Marietje, Marietje, één ding, houd het vrijzinnige erin. Gelukkig kan ik nu mijn werk voortzetten in het bestuur van de afdeling Zuid-Holland.”

Jannie van den Oever