Adres VVP Nederland

Het landelijk bureau is gevestigd
op het adres van het LDC-SoW:

Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht
telefoon 030-8801497

Postadres:

Postbus 8094
3503 RB Utrecht.

e-mail: info@vrijzinnig.nl

website: www.vrijzinnig.nl

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: nicoriavreugd@kpnmail.nl
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084