Geestelijk zorg Thuis

Wist u dat er ook geestelijke zorg thuis mogelijk is anders dan van een predikant?

Zeker voor vrijzinnige leden van wie de afdeling opgeheven is of wordt en die geen eigen predikant meer hebben is dat goed nieuws.

Als je thuis woont kun je begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger. De geestelijke verzorging thuis richt zich op alle mensen die in moeilijke of belastende situaties terecht zijn gekomen – geboorte of dood, ziekte of beperking, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma.

Deze geestelijk verzorgers werken vanuit een eigen of gedeelde praktijk. Zij werken vaak samen met andere professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden, bijvoorbeeld via een multidisciplinair overleg. Dit kan zijn in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg) en in het sociaal domein (in samenwerking met vrijwilligers of met het wijkteam).

Overal in het land zijn centra voor levensvragen opgericht, ze hebben soms een andere naam, maar als u de link volgt, https://geestelijkeverzorging.nl/plattegrond/

dan kunt u zich met hen in verbinding stellen.

Voor mensen ouder dan 50 jaar is deze zorg gratis.

Contact

VVP Zuid-Holland
e-mail-adres: nicoriavreugd@kpnmail.nl
telefoonnummer van de secretaris Nico Vreugdenhil: 06-22616034
bankrekening t.n.v. V.V.P.-Zuid-Holland: nummer NL45ABNA0508243084